tisdag 27 december 2011

Däcksupphandlingen

Ni som vill läsa mer om hur det gått till när dacksupphandlingen gjorts för 2012 - 2014 kan läsa här.

lördag 24 december 2011

måndag 19 december 2011

Varmåldring


Eftersom aluminium mister sin hårdhet och blir mjuk när den värms upp till mer än ca 500 grader eller svetsas. Så kan man antingen vänta ett par månader så att aluminiumet som det heter åldras och återfår sin hårdhet. Eller så kan man varmåldra det i ca: 170grader under 6-7 timmar.
Den svarta eloxeringen på bromsoket blev guldfärgad under svetsningen därav den konstiga färgen. Jag har nu slipat och filat till svetsarna så att efter varmåldringen är det nu bara att montera ihop bromsoket och ha det som reserv.

söndag 11 december 2011

BromsokslagningIdag har vi varit och fått hjälp med att svetsa anliggningsytorna för beläggen i bromsoken till Antons kart. Tack Palle. Nu har Börje en hel del slipning att göra innan de är användbara igen.

torsdag 8 december 2011


En mobilbild från finalen här i Umeå dök upp i Börjes utkorg. Håll till godo.

tisdag 6 december 2011

Ny vikt i F-Mini


Från och med den 1/1 2012 gäller det ny minimivikt i klassen F-Mini 120kg.
Den tidigare vikten var 115kg

måndag 5 december 2011

Unilog

Saxat från Nilsons kartingforum
Från och med den 1/1 2012 måste alla klasser med slirkoppling J60 och Micro/Mini med R95 ha monteringssatsen för Unilog installerad vid träning och tävling. Anledningen till systemet är att det förekommer fusk med ingreppsvarvet på kopplingarna. Ett högt ingreppsvarvtal ger snabbare accelartion.
Bakgrund till systemet:
I kartingklasserna KF1, KF2 och KF3 används olika former av kopplingar. För att garantera lika villkor för förare så finns det två viktiga regler:
1. När motorn når ett visst varvtal (RPM), måste kopplingen ansluta (5000rpm för micro/mini Med R95).
2. Efter att ha nått den angivna RPM nivån måste kopplingen fastställas.
Alla klasserna har en övre gräns för vilket varvtal motorn maximalt får ha (Gäller INTE Micro/Mini).
Unilog Systemet används både för att kontrollera kopplingarna och maximalt RPM.
Hur Unilog fungerar:
Systemet består av en logglåda (databox), en RPM-sensor och en hastighetsmätare.
När systemet är monterat på karten kommer både motorvarvtal och hastighet loggas. Det loggas exakt när kopplingen ansluter samt om RPM kurva och hastighetskurva är parallella efter att ha nått den angivna RPM nivån. Unipro har en mycket hög noggrannhet i systemet, och faktum är att systemet gör det mycket lätt för tekniker att göra behövda kontroller.
Rött eller grönt ljus kommer att avgöra om det finns behov för inspektion Loggboxen har en röd och en grön lampa som både förare och tekniker enkelt kan se när föraren kommer till depån efter ett heat el liknande. Om lampan lyser rött, är några av de gränser överskridna och uppgifterna måste kontrolleras. Om den lyser grönt finns det inget behov av ytterligare inspektion.
Tyvärr så kostar monteringssatsen för Unilog 1600 - 1800:-, troligen så kanske priset sjunker lite när volymen ökar.